https://darkparadisedapa.wordpress.com/

Nhà DPT ngừng hoạt động, ẩn toàn bộ link tải nên mình chỉ có files những font đã download về hồi trước: https://drive.google.com/drive/folders/1tA4eSmaVTUpYm2gQPxEuFNH6sXSSFpTt?usp=sharing

Những font có tiền tố DVN: https://designervn.net/font-viet-hoa/

https://www.facebook.com/groups/vnfont (nhà này thì mọi người search “VND” trên thanh tìm kiếm nhóm hoặc xem các bài do hai account quản trị nhóm này đăng để lọc font)

https://www.dropbox.com/sh/8s5pw1w9qjxirz2/AADD4s0hkY-WspX7iYWABSGSa?dl=0

https://drive.google.com/drive/folders/1zBqhr699T6NNCG_ah6OD6YYpNBjcNLqs?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1zjcLyb6uD7HKxJbtpBHxvcKKQ_FS5DBw?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1nOmKPCKQehZHf74EwnnDpb28zZUuUCCC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1OWstIv-PktJImplCVgrUvds__FhpiDVP?usp=share_link

Mình xin phép gỡ web của trang daf***vn ra khỏi list vì mấy tai tiếng của bên này.

5 thoughts on “Tổng hợp các trang Việt hóa fonts”

  1. Cảm ơn bạn đã tổng hợp và chia sẽ.
    Website đẹp quá. Em cũng muốn làm 1 cái trang như này chia sẽ software mà ko biết khó không nhĩ :v
    Vì thấy bữa nay nó toàn bắt tìm pass khổ cực quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top